top of page

Диетотерапия и Нутритерапия

Д-р Шишков е профилиран в изграждането на цялостни индивидуални лечебно-профилактични и оздравителни програми, както и на диетични планове, насочени към преодоляване на здравословни проблеми и достигане на състоянието на „оптимално здраве“, в съответствие с принципите на орто-молекулярната медицина. Доктор Шишков, изготвя пълни индивидуални лечебни/ профилактични програми и диети, които са съобразени с здравословните особености, които има дадения пациент. Той използва неинвазивни диагностични уреди и методи, които да спомогнат за успешният оздравителен процес на всеки един човек.

banner-doctor-inner.jpg

д-р Владимир Шишков

Д-р Шишков е един от малкото медицински специалисти в областта на храненето и диететиката, които се ръководят от принципите на орто-молекулярната, ендобиогенната и биоинформационната медицина в диагностиката, профилактиката, лечението и рехабилитацията на всички медицински заболявания

Научи Повече >>

Терапии в академия "Health Master"

bottom of page